R (Sutton) v Calderdale Council (2012) EWHC 637 (Admin), (2012) MHLO 39